שיעור קצר 12 - גלגול אגן

השיעור עוסק בתנועות
השיעור תורם ל